top of page

Kjøpsvilkår og betingelser

Alle kjøp hos AS Lundi avd. Skymods er under følgende betingelser. Dette gjelder for både varer og forsendelser.

1.Generelt

Salgsbetingelser gjelder for salg av varer på skymods.no til forbrukere.

 

Selger under domenet skymods.no er AS Lundi avd. Skymods

 

Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og bli benevnt som du, deg, kjøper og forbruker. (og tilsvarende benyttes betegnelser som ditt, din)

 

De relevante salgsbetingelsene, sammen med din bestilling, ordrebekreftelse utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysingsloven, e-handleloven. Du finner disse lovene på www.lovdata.no.

2.Priser & Betaling

Alle priser på www.skymods.no er i norske kroner inkl. mva. Det som kommer itillegg er frakt på bestillinger der det totale ordrebeløpet er på under 1500kr. På alle lagerførte varer som finnes på nettsiden gjelder gratis frakt der ordrebeløpet er over 1500kr.  Vi tar forbehold om at varer kan være priset feil. Gratis frakt gjelder alle produkter som er lagerført på selve nettsiden, tilbud på deler og ikke lagerførte varersom blir gitt gjennom chat, andre plattformer som mail, facebook o.l. kan unnvike fra tilbudet om gratis frakt. 

Som kunde på skymods.no har du flere ulike betalingsalternativer. Dette er for at vi ønsker at du som kunde skal kunne velge den løsningen som passer deg best! 
 

Betaling gjennom kort går gjennom vår betalingspartner for at skal være en sikker og rask betaling. Vi benytter STRIPE som betalingsløsning, som er ledende aktør innenfor e-handelvirksomheter. 

Betaling gjennom faktura. Hvis du ønsker kan du betale gjennom faktura, varene bli da sendt etter vi har mottatt betaling. Vi utsender faktura gjennom Conta faktura.

Betaling gjennom SVEA finans. Vi tilbyr kunder å dele opp betalingen hvis det er ønskelig, mer om SVEA sin delbetaling kan du lese her

Vi kan også i noen tilfeller ta sende pakker på postoppkrav. Ta kontakt for dette.

3.Kundeinformasjon

AS Lundi avd. skymods lagrer din informasjon som kunde, men vi vil aldri videreformidle eller dele den informasjonen med andre enn det som er nødvendig for å kunne foreta et salg. Dine kundeopplysninger vil være lagret på de på følgende plattformene avhengig av betalingsmåte: skymods.no, der vår nettleverandør er wix.com, conta-faktura, vårt fraktselskap (for å raskere sende ut bestillinger), eventuelt Stripe hvis du har betalt med kort. 

Informasjon om deg som blir kunde blir lagret for å kunne gi deg den beste kundeservicen. På denne måten kan vi raskt behandle garantisaker, returer, tilbakebetalinger, fremtidige bestillinger o.l.

Les mer om dette under personvern

 

Ønsker du å slette din kundeinformasjon, vennligst kontakt oss. 


 

4.Retur/bytte

Ved bestillinger som er sendt fra oss til kunde har du alltid 14 dagers angrerett fra dagen du har mottatt pakken. For å returnere et produkt skal produkt være ubrukt og i originalemballasje, tilbehør som klistermerker, skruer og det som følger med ordren din må også returneres hvis angreretten skal benyttes. Hvis skymods.no mottar produkter med feil eller mangler på produktet og/eller emballasje forholder vi oss retten til å trekke fra eventuelle tap på beløpet som skal bli tilbakebetalt.

Vi har kort tid på behandling av returer og tilbakebetaling skjer innen 14 dager fra returen er ferdig behandlet. 

Husk at angrerett skjema må være utfylt. Dette skjemaet har du mottatt på mail og/eller i pakken.  

5.Angrerett

I samsvar med loven har du alltid 14 dagers åpent kjøp på varer som er kjøpt via postordre fra den dagen du mottok varene. Når vi har fått tilbake varene og konstatert at den ikke er skadet. Returnerte varer må være i vesentlig uforandret stand og i original emballasje.

 

Informasjon om angreretten:

Under er det noen viktige punkter som gjelder ved bruk av angrerettloven:

 

  • Angreretten betinger at kunden selv bærer kostnadene ved å returnere produktet ved bruk av angreretten. (Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varen ikke kan returneres ved normal post, anbefaler vi posten.no for mer informasjon.

 

  • Angreretten betinger at det er gitt melding til selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (Angrerettloven § 21). Forbrukeren forplikter seg da, uten opphold, og senest 14 dager fra meldingen om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (Angrerettloven § 22)

 

  • Angreretten gir den næringsdrivende rett til å belaste kunden om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper eller funksjon. (Angrerettloven § 1)

 

  • Den næringsdrivende skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp som er mottatt fra forbrukeren i forbindelse med avtalen. Med unntak av eventuelle beløp, annet ledd. (Angrerettloven § 36)

 

  • Den næringsdrivende kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når den næringsdrivende har tilbudt seg å hente varen. (Angrerettloven § 24)


 

Videre skal det være en aktiv handling av kjøperen, det skal ikke er noen tvil om at du som kjøper benytter deg av angreretten. Det er 14 dagers angrefrist, etter 14 dager har ikke kjøperen mulighet til å benytte seg av angrerettloven.


 

Hvordan angrer jeg på kjøpet?

 

Hvis du skal angre på et kjøp hos oss, www.skymods.no, ønsker vi at du henvender deg til vårt kundesenter   kundeservice@skymods.no . Her opplyser du ordrenummer og navn, og at du ønsker å benytte deg av angreretten.  

Retur/Angrerett
Garanti

6.Reklamasjon og garanti

Etter du har mottatt produktene bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen. Undersøk om det er blitt skadet under transport eller om produktet har feil eller mangler. Hvis det oppdages feil eller mangel på produktet eller bestillingen, må kjøper innen rimelig tid, etter mangelen er oppdaget, eller burde ha oppdaget dette, kontakte Selgeren. 

 Hos skymods.no har vi 2 års reklamasjon & Garanti på produktene som selges, dette gjelder tekniske feil på produktene, som ikke skyldes slitasje eller skade påført av forbrukeren selv. Denne garantien går til videre til vår leverandør, og i de fleste tilfeller blir reklamasjoner og eventuelle garantisaker gjennomgått av skymods.no og Evolve. 

 

Ved reklamasjon/garanti må alle deler returneres slik at vår returavdeling har mulighet til å gå igjennom produktet for å feilsøke dette, hvis ikke annet er avtalt. 

 

Garantien gjelder kun av brett som har blitt brukt etter henvisning. Garanti/reklamasjon gjelder IKKE hvis produktet har blitt brukt utover dette, for eksempel ved fuktskader.

 

Går produktet under reklamasjon/garanti vil vi kunne reparere produktet kostnadsfritt for kjøperen, eventuelt tilby ny vare.

Skader, slitasje, og bruk utover henvist blir ikke dekket, men vi kan i de fleste tilfeller reparere brett mot betaling. Ta kontakt for dette.

Garanti 

Garantien gjelder så lenge produktet er brukt etter henvisninger fra skymods.no og Evolve. Garantien gjelder der tekniske feil og produksjonsfeil oppdages og ikke skyldes feilbruk av produktet eller produktene. De fleste garantisaker blir behandlet hos skymods.no og har kort behandling- og reparasjonstid. 

 

Garantien gjelder ikke for brett som har vært utsatt for misbruk, uaktsomhet, ulykke(r), kjørt under fuktig forhold (vannskader), mistet brettet. Mangler som er forårsaket av endring på brettet eller uautoriserte endringer eller reparasjoner dekkes heller ikke av garantien. Med uautoriserte endringer eller reparasjoner menes reparasjoner som ikke har blitt forhåndsgodkjent av Evolve eller Skymods.no. 

 

Garantien gjelder heller ikke for slitasjedeler, det vil si deler som etter bruk blir skadet eller slitt ut. Disse delene er: belter, kulelager, slanger, dekk, bushings, grip tape, hjul, aksler. 

www.skymods.no og Evolve vil evaluere alle garantikrav etter skjønn og vil enten:

a) akseptere garantikravet, i  hvilket tilfelle vil www.skymods.no etter samarbeid med Evolve reparere eller erstatte produktet i samsvar med garantien.

b) avvise garantikravet, i hvilket tilfelle vil www.skymods.no i samarbeid med Evolve returnere produktet til kunden på kundens enekostnad. 

 

Reklamasjon
Som kunde hos skymods.no har du rett til å reklamere på varene du har kjøpt. Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å kreve utbedring eller omlevering på grunn av feil eller mangler som eksisterte på kjøpstidspunktet. Kjøpstidspunktet er fra da kunden har mottatt varen, kontroller produktet og at alt fungerer. 

Leveringstid

7.Levering og leveringstid

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på skymods.no anses som veiledende. Når det er oppgitt antall dager, menes antall virkedager/arbeidsdager. 

Dersom det skulle oppstå forsinkelser på levering av produktene vil skymods.no gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samt informasjon om eventuelt ny estimert leveringstid.

 

Leveringstid er 3 virkedager og 3 dager i frakt. Vi jobber med å ha kort leveringstider, så de fleste pakker blir sendt ut samme dag med 1-2 dager leveringstid.


 

8.Brukervilkår - Bruk av brett

Alle brett som blir kjøpt via skymods.no kjøres på eget risiko og ansvar. Bruken av elektriske fremkomstmidler er regulert av veitrafikkloven, noe som betyr at maksimal hastighet ikke kan overstige 20km/t. Kjøper man en usperret fjernkontroll bryter man regelverket, og risikoen for uhell er betydelig større. Dette er noe som forbrukeren selv må ta ansvar for.

Selv om det er forbrukeren sitt ansvar å kjøre forsvarlig anbefaler vi i skymods.no at forbrukeren bruker beskyttelse som hjelm, hansker, albuebeskyttere, knebeskyttere og mer hvis nødvendig.

Vi anbefaler forbrukere å kjøre i forsvarlig hastighet slik at man kan håndtere enhver situasjon som kan oppstå. Forbrukere bør også vise ekstra hensyn til andre medtrafikanter, slik som gående og syklister.

Skymods.no kan derfor ikke ta noe som helst ansvar for tap, skader med mer, som kan oppstå ved bruk av brettene. Skymods.no fraskriver seg også ansvaret for eventuelle feil på komponenter og programvare som kan føre til ulykker, tap og skader.

9. Force majeure

Under spesielle omstendigheter kan vi være forhindret fra å levere eller omlevering av en ordre. Force majeure faller inn under kjøpsloven § 23. Slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller underleverandøren/produsenter. Som force majeure regnes også trafikkvanskeligheter som rammer den forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

Åndsverkbeskyttelse

Alt innhold på www.skymods.no og sider herunder er AS Lundi avd. Skymods sin eiendom, samarbeidspartnere og leverandører. Bilder, grafikk, tekst, produktnavn, produktbeskrivelser, design, varemerker o.l. på disse nettsidene anses som de overnevntes eiendom. Ved bruk av dette på andre på andre plattformer, nettsider skal det foreligge et skriftlig samtykke fra AS Lundi avd. Skymods. Det er der ansett som brudd på åndsverkloven hvis dette ikke blir overholdt. 

bottom of page